عینک آفتابی Roberto Cavalli خرید عینک آفتابی Roberto Cavalli روبرتو کاوالی نسل جدید عینک آفتابی های زنانه با یو وی 400 کاملا استاندارد http://robertocavalli.mihanblog.com 2020-02-23T03:00:12+01:00 text/html 2020-01-12T09:37:32+01:00 robertocavalli.mihanblog.com تک سبد تلفن : 03134418533 حراجی عینک آفتابی زنانه و مردانه http://robertocavalli.mihanblog.com/post/4 <div> برای خرید از حراجی عینک آفتابی زنانه و مردانه و مشاهده جزییات اطلاعات هر محصول کافی است بر روی نصویر عینک آفتابی مورد نظر خود کلیک نمایید تا تصاویر بیشتری را مشاهده و در صورت دلخواه خرید نمایید.</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/Wafer/ریبن-کت-پلنگی" title="عینک ریبن کت هدیه ای مناسب برای دوستداران زیبایی است و همانند عینک های آفتابی محافظی است که قادر است تا 98 درصد یو وی را جذب نماید و از چشم محافظت کند"> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/25700/600x450/50/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک ریبن کت شیشه دودی"> </div> </a> </div> </div> <div class="discount-box"> <div class="distop"> <span class="disnum">11%</span> </div> <div class="disbottom"><span>تخفیف</span></div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/Wafer/ریبن-کت-پلنگی"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی ریبن کت RayBan Cat</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> <div class="disCount"> <span class="priceP">22,000</span> <span><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="19500" class="priceP">19,500</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <section> </section> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/عینک-آفتابی-مارک-شانل" title="عینک آفتابی زنانه شانل CHANNEL Nمدل 2023 دارای استاندراد UV400،فریم کاچویی نرم در رنگ قهوه ای،لنز های قهوهای و دسته تزیین شده است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/178095033044226208020120169220144184136109047109/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%86%D9%86%D9%84.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی چنل"> </div> </a> </div> </div> <div class="discount-box"> <div class="distop"> <span class="disnum">53%</span> </div> <div class="disbottom"><span>تخفیف</span></div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/عینک-آفتابی-مارک-شانل"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی شانل 2023</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> <div class="disCount"> <span class="priceP">73,000</span> <span><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="34000" class="priceP">34,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <section> </section> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/Wafer/عینک_آفتابی_ریبن_ویفری" title="عینک آفتابی ریبن ویفری، زیبایی چشم نوازی دارد.این مدل دارای استاندارد یو وی 400 است و از نظر پزشک تایید شده است همچنین زیبایی چهره شما را مضاعف می نماید."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/129076019117034129086155163171174157251017043249/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86-%D9%88%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک ریبن ویفری"> </div> </a> </div> </div> <div class="discount-box"> <div class="distop"> <span class="disnum">10%</span> </div> <div class="disbottom"><span>تخفیف</span></div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/Wafer/عینک_آفتابی_ریبن_ویفری"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی ریبن ویفری</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> <div class="disCount"> <span class="priceP">24,000</span> <span><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="21500" class="priceP">21,500</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <section> </section> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/عینک_آفتابی_ریبن_شیشه_طلایی_3025" title="عینک آفتابی ریبن شیشه طلایی مدل محبوب عینک های ریبن است، فریم آن از جنس فلزی بسیارسبک است و همین ویژگی آن را تبدیل به یک عینک با کلاس و مدرن روز کرده است ."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/092078112227211138251188131214184050088199016187/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی شیشه طلایی ریبن"> </div> </a> </div> </div> <div class="discount-box"> <div class="distop"> <span class="disnum">35%</span> </div> <div class="disbottom"><span>تخفیف</span></div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/عینک_آفتابی_ریبن_شیشه_طلایی_3025"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی شیشه طلایی RayBan 3025</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> <div class="disCount"> <span class="priceP">52,000</span> <span><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="34000" class="priceP">34,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <section> </section> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/Wafer/عینک_شیشه_شفاف_ریبن_ویفری" title="عینک ریبن شیشه شفاف ویفری RayBan دارای شیشه بدون رنگ و فریم کائوچویی است، برای استفاده محدودیت جنسی ندارد و مناسب کسانی است که می خواهند به جذابیت چهره خود بیفزایند."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/041230006231166217051106025058022069062233034241/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86-%D9%88%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک ریبن ویفری شیشه شفاف"> </div> </a> </div> </div> <div class="discount-box"> <div class="distop"> <span class="disnum">15%</span> </div> <div class="disbottom"><span>تخفیف</span></div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/Wafer/عینک_شیشه_شفاف_ریبن_ویفری"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک ریبن شیشه شفاف RayBan wayferer</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> <div class="disCount"> <span class="priceP">24,000</span> <span><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="20500" class="priceP">20,500</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <section> </section> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/عینک_شیشه_شفاف_ریبن_کت" title="عینک آفتابی ریبن کت پلنگی دارای فریم قهوه ای با جنس ویفری، عدسی ها ی متمایل به سبز، استاندارد یووی 400، وزن 23 گرم و پهنای عینک 14 سانتی متر است."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/179084058223226008193147201243058115196194171097/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86-%DA%A9%D8%AA.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی ریبن کت"> </div> </a> </div> </div> <div class="discount-box"> <div class="distop"> <span class="disnum">44%</span> </div> <div class="disbottom"><span>تخفیف</span></div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/عینک_شیشه_شفاف_ریبن_کت"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی ریبن کت پلنگی</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> <div class="disCount"> <span class="priceP">39,000</span> <span><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="21900" class="priceP">21,900</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <section> </section> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/عینک_ریبن_کلاب_مستر" title="عینک آفتابی ریبن کلاب مسترRayBan clubmaster ساخته شده توسط کمپانی ریبن، دارای جذابیت و زیبایی در طراحی است و محبوبیت زیادی درمیان قشر مختلف افراد جامعه دارد."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/195232203044088079239045125205010121040104080083/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی ریبن کلاب مستر"> </div> </a> </div> </div> <div class="discount-box"> <div class="distop"> <span class="disnum">26%</span> </div> <div class="disbottom"><span>تخفیف</span></div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/عینک_ریبن_کلاب_مستر"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک کلاب مستر پلاریزه RayBan clubmaster</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> <div class="disCount"> <span class="priceP">47,500</span> <span><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="35000" class="priceP">35,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <section> </section> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/عینک_آفتابی_ریبن_طلایی_3025" title="عینک آفتابی RayBan طلایی دارای طراحی کلاسیک و فوق العاده زیباست و با هدف سلامتی و محافظت از چشمان شما در برابر اشعه های مضر نور خورشید طراحی شده است ."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/235088083199097002078115072115000008209179111130/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی ریبن"> </div> </a> </div> </div> <div class="discount-box"> <div class="distop"> <span class="disnum">29%</span> </div> <div class="disbottom"><span>تخفیف</span></div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/عینک_آفتابی_ریبن_طلایی_3025"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی ریبن طلایی RayBan 3025</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> <div class="disCount"> <span class="priceP">45,000</span> <span><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="32000" class="priceP">32,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <section> </section> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/عینک_آفتابی_آی_می_8019-CA3" title="عینک آفتابی AiMi مناسب بانوان خوش سلیقه طراحی شده است، در تغییر ظاهر چهره افراد بسیار تاثیرگذار است و استفاده مکرر از آن مانع از بروز بیماری های چشم می شود."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/245194164190105116059155143255121248072156162111/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-AiMi" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک آفتابی AiMi "> </div> </a> </div> </div> <div class="discount-box"> <div class="distop"> <span class="disnum">31%</span> </div> <div class="disbottom"><span>تخفیف</span></div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/عینک_آفتابی_آی_می_8019-CA3"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی آی می AiMi 8019 CA3</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> <div class="disCount"> <span class="priceP">49,000</span> <span><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="34000" class="priceP">34,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div><div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12 width-50 mrg430 t-margin10-b item image-rotator"> <section> </section> <div class="row c-product "> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 "> <div class="products-item "> <div class="ih-item square effect6 from_top_and_bottom "> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/عینک_آفتابی_دیور_G49057" title="عینک آفتابی مارک دیور مدل 2027 یک طرح بسیار زیبا، فریم کاچویی، وزن بسیار سبک 24 گرمی، یووی 400، متناسب با انواع تایپ چهره و کیفیت عالی می باشد."> <div class="img"> <img itemprop="image" src="https://static.taksabad.com/attachments/098102128105221068040003209138093058024222231117/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9%20%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87.jpg" class="img-responsive thumbnail" alt="عینک زنانه"> </div> </a> </div> </div> <div class="discount-box"> <div class="distop"> <span class="disnum">31%</span> </div> <div class="disbottom"><span>تخفیف</span></div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding-10"> <a itemprop="url" href="https://taksabad.com/clothing/jewelery/sunglasses/عینک_آفتابی_دیور_G49057"><div itemprop="name" class="p-name text-white">عینک آفتابی دیور 2027</div></a> </div> <div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 t-padding labelWrapper"> <div class="disCount"> <span class="priceP">49,000</span> <span><span class="currency crn">تومان</span></span> </div> </div> <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 p-info white t-padding"> <div itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" class="t-padding price"> <span itemprop="price" content="34000" class="priceP">34,000</span> <span itemprop="priceCurrency" content="IRR"><span class="currency">تومان</span></span> </div> </div> </div> </div> </div></div> text/html 2015-08-18T07:13:04+01:00 robertocavalli.mihanblog.com تک سبد تلفن : 03134418533 عینک زنانه و مردانه مارک http://robertocavalli.mihanblog.com/post/3 <div class="description"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">عینک ورساچه با ظاهری زیبا و کیفیتی بالا را می توانید از فروشگاه تک سبد تهیه کنید این عینک دارای uv400 بوده و مناسب برای خانم های شیک پوش است.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">ورساچه برندی معروف می باشد که برای اهالی مل کاملا شناخته شده است.این عینک زیبای قهوه ایی به تمامی شکل صورت ها مانند صورت گرد یا صورت کشیده زیبایی خاصی می دهد.جعبه این عینک نیز با کیفیت و دوام بوده و از آن محافظت می کند.</span></p> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="عینک ورساچه" src="http://eynak.biz/Files/6_4_94/versache1.jpg" alt="عینک ورساچه" height="auto" width="650"></span></p> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="عینک ورساچه" src="http://eynak.biz/Files/6_4_94/versache2.jpg" alt="عینک ورساچه" height="auto" width="650"></span></p> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="عینک ورساچه" src="http://eynak.biz/Files/6_4_94/versache3.jpg" alt="عینک ورساچه" height="auto" width="650"></span></p> <p><span style="font-size: small; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="عینک ورساچه" src="http://eynak.biz/Files/6_4_94/versache4.jpg" alt="عینک ورساچه" height="auto" width="650"></span></p> </div> <a rel="nofollow" class="addToCartBtn" href="http://31250005.imcbasket.ir/Card/add.php?PID=31250005nVersace2" target="_blank" style="width: 117px !important;"> <img class="addToCartBtn" src="http://eynak.biz/App_Themes/Default/post-buy.png" alt="اضافه به سبد خرید" style="width: 117px !important;"> </a> <div class="price" style="float: right; margin: 15px;"> <b>قیمت:</b> 40,000 تومان </div> <br><br><br><div class="description"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">عینک ریبن با شیشه گرد را همه دوست ندارند ولی از جمله عینک هایی است که اگر به چهره ایی بیاید زیبایی خاص و منحصر به فردای دارد.عینک ریبن یکی ار بهترین و شناخته شده ترین برند های بازار است.این عینک از کیفیت و طرح هایی زیبایی برخوردار است که به شما شخصیت ظاهری بالایی را هدیه می دهد</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">شما می توانید این عینک بسیار زیبا از به همراه دستمال , اسپری تمیز کننده و کیف عینک از فروشگاه تک سبد تهیه فرمایید.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><img title="عینک ریبن گرد" src="http://eynak.biz/Files/5_5_94/rayban1.jpg" alt="عینک ریبن گرد" height="auto" width="650"></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><img title="عینک ریبن گرد" src="http://eynak.biz/Files/5_5_94/rayban2.jpg" alt="عینک ریبن گرد" height="auto" width="650"></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><img title="عینک ریبن گرد" src="http://eynak.biz/Files/5_5_94/rayban3.jpg" alt="عینک ریبن گرد" height="auto" width="650"></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><img title="عینک ریبن گرد" src="http://eynak.biz/Files/5_5_94/rayban4.jpg" alt="عینک ریبن گرد" height="auto" width="650"></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><img title="عینک ریبن گرد" src="http://eynak.biz/Files/5_5_94/rayban5.jpg" alt="عینک ریبن گرد" height="auto" width="650"></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><img title="عینک ریبن گرد" src="http://eynak.biz/Files/5_5_94/rayban6.jpg" alt="عینک ریبن گرد" height="auto" width="650"></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><img title="عینک ریبن گرد" src="http://eynak.biz/Files/5_5_94/rayban7.jpg" alt="عینک ریبن گرد" height="auto" width="650"></span></span></p> </div> <a rel="nofollow" class="addToCartBtn" href="http://31250005.imcbasket.ir/Card/add.php?PID=31250005raybangerd" target="_blank" style="width: 117px !important;"> <img class="addToCartBtn" src="http://eynak.biz/App_Themes/Default/post-buy.png" alt="اضافه به سبد خرید" style="width: 117px !important;"> </a> <div class="price" style="float: right; margin: 15px;"> <b>قیمت:</b> 40,000 تومان </div> <br><br><br><div class="description"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">عینک آفتابی پرادا مدل پیچک با طراحی و شکلی زیبا و متفاوت برای دختران و خانم های شیک پوش که ظاهری اسپرت را برای شما به ارمغان می آورد</span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;<span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">عینک آفتابی پرادا مدل پیچاک از کیفیت و به نسبت آن از قیمت خوبی برخوردار است.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">این عینک آفتابی زیبا در رنگ های مشکی و قهوه ایی موجود بوده و برای شما به همراه یک کیف و یک اسپری تمیز کننده عینک بصورت اشانتیون ارسال می گردد</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><img title=" عینک آفتابی پرادا مدل پیچان" src="http://eynak.biz/Files/5_5_94/prada1%281%29.jpg" alt=" عینک آفتابی پرادا مدل پیچان" height="auto" width="650"></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><img title=" عینک آفتابی پرادا مدل پیچان" src="http://eynak.biz/Files/5_5_94/prada1%282%29.jpg" alt=" عینک آفتابی پرادا مدل پیچان" height="auto" width="650"></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><img title=" عینک آفتابی پرادا مدل پیچان" src="http://eynak.biz/Files/5_5_94/prada1%283%29.jpg" alt=" عینک آفتابی پرادا مدل پیچان" height="auto" width="650"></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><img title=" عینک آفتابی پرادا مدل پیچان" src="http://eynak.biz/Files/5_5_94/prada4.jpg" alt=" عینک آفتابی پرادا مدل پیچان" height="auto" width="650"></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><img title=" عینک آفتابی پرادا مدل پیچان" src="http://eynak.biz/Files/5_5_94/prada5.jpg" alt=" عینک آفتابی پرادا مدل پیچان" height="auto" width="650"></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><img title=" عینک آفتابی پرادا مدل پیچان" src="http://eynak.biz/Files/5_5_94/prada6.jpg" alt=" عینک آفتابی پرادا مدل پیچان" height="auto" width="650"></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><img title=" عینک آفتابی پرادا مدل پیچان" src="http://eynak.biz/Files/5_5_94/prada7.jpg" alt=" عینک آفتابی پرادا مدل پیچان" height="auto" width="650"></span></span></p> </div> <a rel="nofollow" class="addToCartBtn" href="http://31250005.imcbasket.ir/Card/add.php?PID=31250005pichan" target="_blank" style="width: 117px !important;"> <img class="addToCartBtn" src="http://eynak.biz/App_Themes/Default/post-buy.png" alt="اضافه به سبد خرید" style="width: 117px !important;"> </a> <div class="price" style="float: right; margin: 15px;"> <b>قیمت:</b> 40,000 تومان </div> <br> text/html 2014-06-18T04:12:59+01:00 robertocavalli.mihanblog.com تک سبد تلفن : 03134418533 عینک ریبن کلاب مستر http://robertocavalli.mihanblog.com/post/2 <img src="http://paanaa.ir/Files/clubmaster/master2.jpg" alt="عینک ریبن کلاب مستر" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br>عینک طبی <a href="http://clubmaster.metroshop.ir/" target="_blank" title="ریبن کلاب">ریبن کلاب</a> به تازگی در بین عینک بازان محبوبیت خاصی پیدا کرده است و بعد از عینک ریبن مدل 3025 و ویفری یکی از پر فروش ترین عینک ها در سال 2014 می باشد . عینک ریبن مذكور به دلیل طراحی بسیار زیبا و مدرن توانسته است محبوبیت بسیاری در بین اقشار مختلف مخصوصا بازیگران سینما و خوانندگان بدست بیاورد. جنس دسته های این عینک از فیبر کربن بوده و این قابلیت سبکی بی نظیری به محصول اضافه کرده که شما بر روی صورت خود سنگینی عینک را به هیچ وجه حس نمی کنید. <br><br>جنس دسته های این عینك از فیبر كربن بوده و این قابلیت سبكی بی نظیری به محصول اضافه كرده كه شما بر روی صورت خود سنگینی عینك را به هیچ وجه حس نمی كنید. هم اكنون میتوانید عینك ری بن كلاپ مستر را همراه با كیف و دستمال اورجینال با قیمت استثنایی در این فروشگاه قابل تهیه می باشد.&nbsp; <br><br><img alt="خرید عینك ریبن كلاب مستر" src="http://tarashop.ir/wp-content/uploads/2014/06/4.jpg" align="" border="0px"><br>خرید اینترنتی عینك ریبن كلاپ مستر عینكی با طراحی شگفت انگیز و بسیار زیبا كه با چهره و شخصیت هر خانم و آقایی ست می شود.فریم ضخیم با اندازه متوسط شیشه های عینك آفتابی ری بن را نگه می دارد.<br><br><img alt="عینك ریبن كلاب مستر" src="http://www.pic98.ir/images/lokjv3kybf8200rl3k7.jpg" align="" border="0px"><br>عینك آفتابی ری بن كلاب مستر نام یكی از محصولات جدید كمپانی عینك سازی ریبن می باشد این عینك آفتابی در سال ۲۰۱۴ معرفی شد كه تا به امروز آخرین محصول این كمپانی بزرگ می باشد .باز هم شركت ریبن عینك آفتابی جدید خود را در مدل شیشه شفاف تولید كرده است .<br><br>خرید اینتزنتی عینك ریبن كلاب مستر در فروشگاه عینك ریبن كلاب مستر آغاز شد. هم اكنون فروشگاه عینك ریبن كلاب مستر عرضه كننده جدیدترین عینك ری بن می باشد این عینك با عنوان عینك ری بن كلاب مستر جدیدترین عرضه كمپانی معتبر Ray Ban می باشد. خرید اینترنتی عینك ریبن كلاب مستر بهترین خرید برای عینك آفتابی می باشد. شیشه های این عینك را می توان با شیشه های طبی نیز تعویض كرد. طراحی این مدل به صورتی بوده كه با تمامی چهره ها متناسب باشد.<br><br><img alt="عینك كلاب مستر" src="http://paanaa.ir/Files/clubmaster/master7.jpg" align="" border="0px" height="525" width="412"><br><br>&nbsp;از تهیه این مدل استثنایی هرگز پشیمان نخواهید شد . عینك مذكور به دلیل طراحی بسیار زیبا و مدرن توانسته است محبوبیت بسیاری در بین اقشار مختلف مخصوصا بازیگران سینما و خوانندگان بدست بیاورد. جنس دسته های این عینك از فیبر كربن بوده و این قابلیت سبكی بی نظیری به محصول اضافه كرده كه شما بر روی صورت خود سنگینی عینك را به هیچ وجه حس نمی كنید. حالا با این تفاسیر شما می توانید از همین حالا عینك ریبن كلاب مستر را همراه با كیف و دستمال اورجینال با قیمت مناسب از فروشگاه عینك ربین كلاب مستر سفارش دهید.<br><br>عینك آفتابی ری بن كلاب مستر قابلیت تعویض شیشه را دارا می باشد و شما می توانید شیشه های عینك آفتابی مورد نظر را با شیشه های طبی جایگزین كنید.بدون شك این عینك مخصوص شخصیت های هنری است و هنرمندان امروزی مخاطبان اصلی این عینك آفتابی هستند اگر دوست دارید كه چهره شما به یك چهره هنری تبدیل شود می توانید این عینك آفتابی را از همین فروشگاه خریداری و از تخفیف ویژه فروشگاه بهره مند شوید. <br><br>شیشه های این عینك آفتابی قابلیت تعویض دارد كه شما می توانید با خرید عینك آفتابی ریبن كلاب مستر بجای شیشه ساده از شیشه های طبی استفاده كنید.عینك ری بن كلاپ مستر جدیدترین عرضه كمپانی معتبر Ray Ban می باشد.عینك مذكور به دلیل طراحی بسیار زیبا و مدرن توانسته است محبوبیت بسیاری در بین اقشار مختلف مخصوصا بازیگران سینما و خوانندگان بدست بیاورد. <br><br><div align="center"><img alt="عینك كلاب مستر" src="http://paanaa.ir/Files/clubmaster/master6.jpg" align="" border="0px" height="509" width="395"></div><br><br>ارسال عینک ریبن کلاب مستر به صورت کاملا پستی می باشد و بعد از پرداخت هزینه درب منزل آن را دریافت خواهید کرد.<br><br><font color="#006600"><span style="font-weight: bold; font-size: small;" data-mce-style="font-weight: bold; color: #6600cc; font-size: small;">جدیدترین عرضه کمپانی معروف Ray Ban</span></font><br><br style="font-weight: bold; color: #6600cc;" data-mce-style="font-weight: bold; color: #6600cc;"> <span style="font-weight: bold; color: #6600cc; font-size: small;" data-mce-style="font-weight: bold; color: #6600cc; font-size: small;"><font color="#CC0000">&nbsp;با طراحی متفاوت مناسب برای چهره های مختلف</font><br><br>ترکیب دو عینک محبوب ویفری و 3025 <br><br><br><img src="http://paanaa.ir/Files/clubmaster/master3.jpg" alt="عینک ریبن کلاب مستر" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><font color="#CC0000">طراحی فوق العاده زیبا و شیک<br></font><br><font color="#FF6600">آخرین چیزی که برای جذابیت به آن احتیاج دارید</font><br><font color="#CC33CC"><br>ارسال به سراسر نقاط ایران</font><br><br><img src="http://paanaa.ir/Files/clubmaster/master4.jpg" alt="عینک ریبن کلاب مستر" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></span> text/html 2013-05-22T11:49:25+01:00 robertocavalli.mihanblog.com تک سبد تلفن : 03134418533 خرید اینترنتی عینک آفتابی Roberto Cavalli http://robertocavalli.mihanblog.com/post/1 <span style="background-color: rgb(153, 0, 0);"><font color="#CC33CC"><b>خرید عینک آفتابی</b></font></span> روبرتو کاوالی <span style="background-color: rgb(51, 204, 0);"><b>Roberto Cavalli</b></span> از فروشگاه اینترنتی تک سبد با قیمت بسیار عالی برای <span style="background-color: rgb(255, 102, 0);">خرید عینک آفتابی Roberto Cavalli</span> همین حالا روی دکمه خرید پستی زیر کلیک کنید.<br><br><div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><b>خرید عینک آفتابی Roberto Cavalli</b></span><br><br><img src="http://s4.picofile.com/file/7773179030/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C.jpg" alt="خرید عینک آفتابی Roberto Cavalli" align="bottom" border="0" height="527" hspace="0" vspace="0" width="421"><br>خرید عینک آفتابی روبرتو کاوالی<br><img src="http://s4.picofile.com/file/7773191177/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C.jpg" alt="خرید عینک آفتابی Roberto Cavalli" align="bottom" border="0" height="326" hspace="0" vspace="0" width="412"><br>خرید عینک آفتابی Roberto Cavalli<br><img src="http://www.taksabad.com/Files/new/cavali/roberto-cavalli-rose-gold-brown-glam-metal-sunglasses-product-1-2828252-914515576_large_flex.jpg" alt="خرید غینک آفتابی Roberto Cavalli" align="bottom" border="0" height="484" hspace="0" vspace="0" width="407"><br>خرید عینک آفتابی Roberto Cavalli<br><img style="direction: ltr;" src="http://www.taksabad.com/Files/new/cavali/IMG_8149.jpg" alt="خرید عینک آفتابی Roberto Cavalli" align="bottom" border="0" height="282" hspace="0" vspace="0" width="415"><br><br>برای خرید عینک آفتابی Roberto Cavalli روی دکمه زیر کلیک کنید<br><br><p style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><strong>قیمت <span style="color: #cc0000;">39000</span> تومان</strong></span><br><br><a title="دکمه خرید پستی عینک آفتابی روبرتو کاوالی" href="http://taksabad.iranbn.com/order.php?sh=323&amp;pid=014" target="_blank"><img src="http://s4.picofile.com/file/7769528602/buy2.gif" alt="دکمه خرید پستی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></p><br></div>